Platby

 

 Stravování dětí   

Směrnice č. 12-1- 2021 Úplata za předškolní vzdělávání MŠ Partyzánská   

Směrnice stravování platná od 1. 5. 2022

Směrnice č. 12-1- 2022 Úplata za př. vzděl. MŠ Partyzánská

Pokud budete platit školné a stravné převodem z účtu, uvádějte správný variabilní symbol a do poznámek jméno dítěte (ne rodičů!)

 

 

          

 

 

.

 

 

          

 

 

 

          

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

          

 

      

 

          

 

.